Visie

Het uitgeefproces wordt complexer vanwege het gebruik van meerdere media en distributiekanalen. Goede conceptontwikkeling en marketing zijn van toenemend belang voor commercieel succes en vragen dan ook meer aandacht. De specialisten van Publishers Services staan vervolgens de uitgevers ten dienste bij de materialisatie enlogistieke processen.

loader